Generalforsamling 2021

 

 

Generalforsamling

I Vadum Skytteforening

        I henhold til vedtægternes § 9

Indkaldes der til ordinær generalforsamling

           Torsdag D. 24. Juni Kl. 19.00

I foreningslokalet 

 

Dagsorden

  1. Valg af dirigent. 

  2. Godkendelse af stemmeberettigede

  3. Aflæggelse af formandens beretning.    

  4. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
  5. Behandling af indkommende forslag.
  6. Fastsættelse af kontingent/indskud.
  7. Valg af formand Inger Rasmussen Genopstiller

     Valg af bestyrelse/suppleanter på valg er:

Katja Rasmussen Genopstiller

Peter Bygum Larsen  Genopstiller   

 

        Valg af revisorer/suppleanter. 

Michael Brammer

Valg af fanebærer/suppleanter. Dan Rasmussen / Katja Rasmussen

  1. Eventuelt.

 

Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden skriftligt i hænde senest mandag D. 9 . Juni

Inger Rasmussen

Formand

Lagt op på hjemmesiden 200521 Redigeret 310521 020621