Generalforsamling 2018 Er afviklet

Generalforsamling

I Vadum Skytteforening

        I henhold til vedtægternes § 9

Indkaldes der til ordinær generalforsamling

           Mandag D. 23. april Kl. 19.00

I foreningslokalet 

 

Dagsorden

  1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår.Peter bentzen

  2. Godkendelse af stemmeberettigede

  3. Aflæggelse af formandens beretning.    
  4. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
  5. Behandling af indkommende forslag.
  6. Fastsættelse af kontingent/indskud.
  7. Valg af formand Inger Rasmussen (udgår)

     Valg af bestyrelse/suppleanter på valg er:

          Dan Poulsen (genopstiller)

          Svend Rasmussen (genopstiller)

            

     Valg af revisorer/suppleanter. Gitte Lundholm / Peter Klitgaard

Valg af fanebærer/suppleanter. Dan Rasmussen / Katja Rasmussen

  1. Eventuelt.

 

Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden skriftligt i hænde senest mandag D. 9 . april.

 

Inger Rasmussen

Formand