Generalforsamling 2020

 

 

Generalforsamling

I Vadum Skytteforening

        I henhold til vedtægternes § 9

Indkaldes der til ordinær generalforsamling

           Torsdag D. 24. September Kl. 19.00

I foreningslokalet 

 

Dagsorden

  1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår.

  2. Godkendelse af stemmeberettigede

  3. Aflæggelse af formandens beretning.    

  4. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
  5. Behandling af indkommende forslag.
  6. Fastsættelse af kontingent/indskud.
  7. Valg af formand Inger Rasmussen (udgår)

     Valg af bestyrelse/suppleanter på valg er:

       

            Dan Poulsen Genopstiller 

            Svend Rasmussen Genopstiller ikke Nyvalg

            Flemming Nielsen Genopstiller ikke Nyvalg 

             Vi kommer til at mangle en kassrer, så hvis der er en der har lyst til at påtage sig jobbet, så kontakt venligst formanden.

     Valg af revisorer/suppleanter. Gitte Lundholm / Peter Klitgaard

Valg af fanebærer/suppleanter. Dan Rasmussen / Katja Rasmussen

  1. Eventuelt.

 

Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden skriftligt i hænde senest mandag D. 9 . September 

Inger Rasmussen

Formand

Lagt op på hjemmesiden 150820