Generalforsamling 2020

 

UDSAT indtil videre

 

Generalforsamling

I Vadum Skytteforening

        I henhold til vedtægternes § 9

Indkaldes der til ordinær generalforsamling

           Torsdag D. 23. april Kl. 19.00

I foreningslokalet 

 

Dagsorden

  1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår.

  2. Godkendelse af stemmeberettigede

  3. Aflæggelse af formandens beretning.    
  4. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
  5. Behandling af indkommende forslag.
  6. Fastsættelse af kontingent/indskud.
  7. Valg af formand Inger Rasmussen (udgår)

     Valg af bestyrelse/suppleanter på valg er:

       

            

     Valg af revisorer/suppleanter. Gitte Lundholm / Peter Klitgaard

Valg af fanebærer/suppleanter. Dan Rasmussen / Katja Rasmussen

  1. Eventuelt.

 

Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden skriftligt i hænde senest mandag D. 9 . april.

 

Inger Rasmussen

Formand